भोंदू बाबांपासून सावधान !

80 72

Also available in: Hindi

बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले ।, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे संत.

त्याऐवजी लोकेषणा आणि वित्तेषणा यांच्या आहारी गेलेले, धर्माविषयी अज्ञान असूनही हिंदूंना अनुचित मार्गदर्शन करून संभ्रमित करणारे आणि आपल्या अयोग्य वर्तणुकीने साधू-संतांच्या प्रतिमेला बट्टा लावणारे तथाकथित साधू-संत अन् स्वामीजी यांच्याविषयीचे अनुभव कथन करणारा हा ग्रंथ आहे.

Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available