आध्यात्मिक उन्नतीसाठी हठयोग (भाग २)

90 81

Also available in: Hindi
  • त्राटकाचे विविध प्रकार कोणते ?
  • त्राटकाचे आलंबन कशावर करावे ?
  • त्राटक केल्याने कोणते लाभ होतात ?
  • प्राणायामाचे प्रकार कोणते ?
  • प्राणायामाचे लाभ आणि धोके कोणते ?

याविषयीही या ग्रंथात मार्गदर्शन केले आहे.

Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available