मराठीवरील आक्रमणे आणि तिची दुर्दशा

40 36

१. मराठीवरील आक्रमणे
२. मराठीवरील प्रथम संकट फारसी आणि उर्दूचे
३. इंग्रजांनी केलेले मराठी भाषेचे इंग्रजीप्रमाणे विकृतीकरण
४. मराठी भाषेवर होणार्‍या आक्रमणांची कारणे
५. मराठीची दुरवस्था
६. भाषेचे अराजक
७. पंथ व जात यांनुसार भाषांचे विभाजन करणे
८. बोलण्यात इंग्रजीचा अतिरेकी वापर
९. मराठीवरील आक्रमणे आणि तिची दुर्दशा
१०. लहान मुलांच्या मराठीची दुःस्थिती !
११. मराठी विषयात पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांची दुःस्थिती !
१२. इंग्रजीचे दास भारतीय !
१३. मराठी भाषेचे मूळ चैतन्य कमी होण्याची कारणे
१४. मराठीची अत्यवस्थ स्थिती
१५. मराठीच्या दुरवस्थेला कारणीभूत असलेली आसुरी इंग्रजी भाषा
१६. इंग्रजी भाषेचे दुष्परिणाम

Index and/or Sample Pages

In stock

मराठीवरील आक्रमणे आणि तिची दुर्दशा

40 36