नामजप का आणि कोणता करावा ? View larger

नामजप का आणि कोणता करावा ?

New product

नामजप का आणि कोणता करावा ?

More details

8 Items

Download

Naamjap konata karava ?

अनुक्रमणिका आणि मनोगत वाचा !

Download (67.96k)

INR 15

INR 15 per 1

Add to wishlist

Data sheet

Compilers :परात्पर गुरु डॉ. जयंत बाळाजी आठवले आणि पू. संदीप आळशी
Number Of Pages80
ISBN Number978-92-5257-085-7

More info

  • नामजपाचे लाभ काय आहेत ?
  • कोणत्या नामाचा जप करावा ?
  • नामसंकीर्तनयोगाची व्याख्या काय ?
  • नामजपाच्या पद्धती कोणत्या आहेत ?
  • जप या शब्दाची व्युत्पत्ती आणि अर्थ काय ?
  • जपमाळेचे मणी ओढण्याची योग्य पद्धत कोणती ?
  • इतर योगमार्ग आणि नामसंकीर्तनयोग यांच्यातील फरक काय ?
  • मायेची ओढ अल्प करण्यासाठी नामजप करणे आवश्यक का आहे ?

7 other products in the same category: