દત્ત View larger

દત્ત

New product

દત્ત

More details

19 Items

Download

INR 14

Add to wishlist

Data sheet

Compilers :પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત બાળાજી આઠવલે, પૂ. સંદીપ ગજાનન આળશી
Number Of Pages72
ISBN Number978-93-5257-149-9

More info

મોટાાગના લોકોને ગવાન વિશે જે થોડી ઘણી માહિતી હોયછે, તે મોટે ાગે બાળપણમાં વાંચેલી અથવા સાંળેલી વાર્તાઓને કારણે હોય છે. એવી અલ્પ માહિતીને કારણે તેમનો ગવાન પરનો વિશ્વાસ પણ થોડો જ હોય છે. ગવાન વિશે વધારે માહિતી મળવાથી વધારે વિશ્વાસ નિર્માણ થાય છે. વિશ્વાસનું રૂપાંતર આગળ જતાં શ્રદ્ધામાં થવાથી દેવતાની ઉપાસના અને સાધના પણ સારી રીતે થાય છે. તેમ થવા માટે આ લઘુગ્રંથમાં દત્ત વિશે અન્યત્ર ન આપેલું પણ ઉપયુક્ત એવું અધ્યાત્મશાસ્ત્રીય જ્ઞાન આપવા માટે વિશેષ ાર મૂકવામાં આવ્યો છે. 

10 other products in the same category: