મૃત્યુ પછીના ક્રિયાકર્મનું શાસ્ત્ર View larger

મૃત્યુ પછીના ક્રિયાકર્મનું શાસ્ત્ર

New product

મૃત્યુ પછીના ક્રિયાકર્મનું શાસ્ત્ર

More details

17 Items

Download

Mrutyu

અનુક્રમણિકા અને મનોગત વાંચો

Download (29.58k)

INR 15

INR 15 per 1

Add to wishlist

Data sheet

Compilers :પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત બાળાજી આઠવલે, સદગુરુ (સૌ.) અંજલી મુકુલ ગાડગીળ
Number Of Pages80
ISBN Number978-93-5257-080-2

More info

માનવીના જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધી થનારા વિવિધ પ્રસંગોના માધ્યમ દ્વારા તેને ઈશ્વરની સમીપ જવાનું ફાવે, કરવાના ક્રિયાકર્મ, આ અંતિમ સંસ્કાર છે.

10 other products in the same category: