નમસ્કાર કરવાની યોગ્ય પદ્ધતિઓ View larger

નમસ્કાર કરવાની યોગ્ય પદ્ધતિઓ

New product

નમસ્કાર કરવાની યોગ્ય પદ્ધતિઓ

More details

18 Items

Download

Namaskar

અનુક્રમણિકા અને મનોગત વાંચો

Download (27.58k)

INR 15

INR 15 per 1

Add to wishlist

Data sheet

Compilers :પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત બાળાજી આઠવલે, સદગુરુ (સૌ.) અંજલી મુકુલ ગાડગીળ, કુ. મધુરા ભિકાજી ભોસલે
Number Of Pages78
ISBN Number978-93-5257-020-1

More info

ગવાનના દર્શન કરતી વેળાએ અથવા પીઢ અને આદરણીય વ્યક્તિને મા પછી આપણા હાથ અજાણતા જ જોડાઈ જાય છે. નમસ્કાર એટલે હિંદુઓના મન પર ઢ થયેલો એક સાત્ત્વિક સંસ્કાર, હિંદુ સંસ્કૃતિનો વારસો જતન કરનારી કૃતિ. ક્તિાવ, પ્રેમ, આદર, લીનતા જેવા દૈવીગુણોની અિવ્યક્તિ કરનારી અને ઈશ્વરી શક્તિ આપનારી એક સરળ ધાર્મિક કૃતિ એટલે નમસ્કાર.

10 other products in the same category: