શિવ View larger

શિવ

New product

19 Items

Download

Shiv

અનુક્રમણિકા અને મનોગત વાંચો

Download (26.6k)

INR 13

INR 13 per 1

Add to wishlist

Data sheet

Compilers :પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત બાળાજી આઠવલે, પૂ. સંદીપ ગજાનન આળશી
Number Of Pages64
ISBN Number978-93-5257-055-3

More info

મોટાાગના લોકોને ગવાન વિશે જે થોડીઘણી માહિતી હોય છે, તે ઘણુખરું બાળપણમાં વાંચેલી અથવા સાંળેલી વાર્તાઓ કારણે હોય છે. એવી અલ્પ માહિતીને કારણે તેમનો ગવાન પરનો વિશ્વાસ પણ થોડોઘણો જ હોય છે. જો તે તે દેવતા વિશે વધારે માહિતી મળે તો તેમને વધારે વિશ્વાસ નિર્માણ થવા સહાયતા થાય છે. તેનાથી સાધના પણ સારી રીતે થાય છે. તેમથવા માટે આ લઘુગ્રંથમાં શિવ વિશે અન્યત્ર બધા ન આપેલી પણ ઉપયુક્ત એવી અધ્યાત્મશાસ્ત્રીય માહિતી આપવાને મહત્ત્વ આપ્યું છે. શિવ વિશે વિસ્તારપૂર્વક માહિતી શિવ આ ગ્રંથમાં આપી છે.

10 other products in the same category: