દેવીપૂજનનું શાસ્ત્ર View larger

દેવીપૂજનનું શાસ્ત્ર

New product

દેવીપૂજનનું શાસ્ત્ર (Science underlying rituals related to worship of the Goddess - Gujarati)

More details

17 Items

Download

DeviPujan Shastra

અનુક્રમણિકા અને મનોગત વાંચો

Download (29.37k)

INR 15

INR 15 per 1

Add to wishlist

Data sheet

Compilers :પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત બાળાજી આઠવલે, સદગુરુ (સૌ.) અંજલી મુકુલ ગાડગીળ, સૌ. પ્રાર્થના દત્તા બુવા
Number Of Pages80
ISBN Number978-93-82461-95-1

More info

૧. દેવીપૂજનની કેટલીક હમેશાં પ્રમાણે થતી કૃતિઓ અને તે પાછળનું શાસ્ત્ર 
૨. ગૌરી ત્રીજના દિવસે કરવામાં આવતું દેવીનું પૂજન
૩. હરિતાલિકાના દિવસે કરવામાં આવતું દેવીપૂજન 
૪. નવરાત્રિમાં દેવીની ઉપાસના પાછળનું શાસ્ત્ર 
૫. વિજયાદશમી(દશેરા)ના દિવસે દેવીનું પૂજન કરવું

10 other products in the same category: