Marathi Granth

सनातनच्या ग्रंथकार्यात सहभागी होऊन समष्टी साधना करा !

  • मराठी भाषेतील ग्रंथांचे संकलन करणे
  • मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी ग्रंथांचे विविध भाषांत भाषांतर करणे
  • ग्रंथांची संरचना ‘इन्डिझाईन’ या संगणकीय प्रणालीत करणे

या कार्यांत सहभागी होण्यासाठी संपर्क करा

संपर्क क्रमांक : (०८३२) २३१२३३४ 
ई-मेल : [email protected]

सनातनचा ग्रंथ वाचतांना आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती अभ्यासासाठी आम्हाला टपालाने ‘ग्रंथ विभाग, सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा ४०३ ४०१’ या पत्त्यावर किंवा ई-मेलने ‘[email protected]’ या पत्त्यावर कळवाव्यात.