ଦେବାଳୟରେ ଦର୍ଶନ କିପରି କରିବେ? (୧ଟି ଭାଗ)

70

  • ଗୋଡ ଧୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କାହିଁକି କରାଯାଏ ?
  • ମନ୍ଦିରରେ କଇଁଛ କିମ୍ବା ନନ୍ଦୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତି କାହିଁକି ଥାଏ ?
  • ଦେବତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆଖିରେ ବସାଇବାର ମହତ୍ତ୍ଵ କଣ ?
  • ଦେବତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କାହିଁକି , କିପରି ଓ କେତେ ଥର କରିବା ଉଚିତ ?
Contact : [email protected]
Mobile : +91 8093504674
Category: