सनातन कर्पूर (Sanatan Camphor)

भीमसेनी कापूर

१. आयुर्वेदिक उपचारांसाठी भीमसेनी कापराचाच वापर करतात.

२. कापूर लावल्याने घरातील वातावरण पवित्र आणि सुगंधित होते.

३. कापराच्या प्रभावाने घरातील वातावरणात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते आणि त्याच्या सुगंधाने आपल्या विचारातही सकारात्मकता येते.

Available in,

1. 10 gms Price ₹30

2. 35 gms Price ₹90

3. 100 gms Price ₹250

4. 500 gms Price ₹1150

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9322315317