कापूर , काळे उडीद , विड्याचे पान आदींनी दृष्ट कशी काढावी ? (रुग्ण आणि बाळ यांची दृष्ट काढण्यासह )

90 81

Also available in: English , Hindi
  • बाळाला दृष्ट लागण्याची कारणे कोणती ?
  • बाळाची दृष्ट काढण्याच्या पद्धती कोणत्या ?
  • बाळाला तीट लावल्यामुळे कोणते लाभ होतात ?
  • कापूर, उडीद डाळ, विड्याचे पान, वहाण आदी घटकांनी दृष्ट कशी काढावी ?
  • दृष्ट काढून घेणारी व्यक्ती उपस्थित नसतांना तिची दृष्ट कशी काढावी ?

यांविषयी मार्गदर्शन करणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

कापूर , काळे उडीद , विड्याचे पान आदींनी दृष्ट कशी काढावी ? (रुग्ण आणि बाळ यांची दृष्ट काढण्यासह )

90 81