उतारा आणि मानस दृष्ट

100 90

Also available in: Hindi
  • उतारा देण्यामागील शास्त्र
  • मिठाचे दान आणि उतारा देणे म्हणजे काय ?
  • मानस दृष्ट काढण्यामुळे कोणते लाभ होतात ?
  • वास्तूला दृष्ट लागू नये, यासाठीचे उपाय कोणते ?
  • वास्तूच्या द्वारावर काळी बाहुली का टांगतात ?
  • वाहनामध्ये मिरच्या आणि लिंबू का टांगतात ?
  • झाडाला दृष्ट लागू नये, यासाठीचे उपाय कोणते ?
  • उतारा देण्यासाठी तांदळाच्या पिठाने काढलेली रांगोळी का वापरावी ?

यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे या ग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

उतारा आणि मानस दृष्ट

100 90