दर्शने, स्मृती आणि पुराणे

90 81

हिंदूंच्या धर्मग्रंथसंपदेचा परिचय करून देणारा सनातनचा ग्रंथ !

  • श्रुती आणि स्मृती यांत काय भेद आहे ?
  • स्मृतीग्रंथ कोणते आहेत ? मनुस्मृतीत कोणत्या विषयांचे वर्णन केले आहे ?
  • महर्षी व्यास आणि आद्य शंकराचार्य यांचे दिव्य कार्य कोणते ?
Index and/or Sample Pages

In stock

दर्शने, स्मृती आणि पुराणे

90 81