eBook – सोळा संस्कार (Marathi Edition) Kindle Edition

80

  • व्यक्तीला सद्गुणी आणि सात्त्विक बनवून ईश्वराकडे नेणारी साधनारूपी शिडी म्हणजे ‘संस्कार’ !
  • ‘गर्भधारणा ते विवाह या काळात जीवनात घडणाऱ्या मुख्य सोळा प्रसंगी ईश्वराच्या अधिकाधिक जवळ जाण्यासाठी हिंदु धर्मात सांगितलेले संस्कार कसे करावेत ?’, याविषयी मार्गदर्शन करणारा ग्रंथ !
eBook – सोळा संस्कार (Marathi Edition) Kindle Edition

80

Category: