देववाणी संस्कृतची वैशिष्ट्ये अन् संस्कृतला वाचवण्यासाठीचे उपाय

75 68

  • संस्कृतचे खरे मारेकरी कोण ?
  • संस्कृत भाषेची निर्मिती कशी झाली ?
  • संस्कृत ही खरोखरोच मृत भाषा आहे का ?
  • संस्कृत भाषेची वैशिष्ट्ये आणि तिचे महत्त्व काय ?
  • संस्कृतच्या गळचेपीस शिक्षण खाते कारणीभूत कसे ?
  • संस्कृतचे शब्दभांडार परकीय भाषांपेक्षा समृद्ध कसे ?
  • संस्कृत भाषेमुळे होणारे मानसिक अन् आध्यात्मिक लाभ कोणते ?
  • संस्कृतचा आधार घेतल्यास इतर भाषा शिकणे सोपे कसे जाते ?
  • संस्कृतच्या रक्षणाचे उपाय आणि तिच्या उपासनेचे मार्ग कोणते ?
  • संस्कृत भाषेला होणारा विरोध आणि त्यामागील नेमकी कारणे कोणती ?

यांसारखी उपयुक्त माहिती या ग्रंथात दिली आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

देववाणी संस्कृतची वैशिष्ट्ये अन् संस्कृतला वाचवण्यासाठीचे उपाय

75 68