भाषाशुद्धीचे व्रत

45 41

 • भाषाशुद्धीचे महत्त्व आणि मूलतत्त्वे
 • भाषाशुद्धीचा इतिहास आणि कारणे
 • परकीय शब्दांमुळे स्वभाषेतील शब्द नाहीसे होण्याची उदाहरणे, कारणे आणि प्रक्रिया
 • भाषाशुद्धीचे विरोधक आणि त्यांच्या मतांचे खंडण
 • आपले ते वाईट आणि विदेशी ते चांगले, असे समजणारी मनोवृत्ती
 • स्वकीय भाषेच्या रक्षणार्थ प्रयत्न करणारे थोर हिंदू
 • स्वकीय आणि विदेशी शब्द वापरण्याचे नियम
 • स्वकीय शब्दांच्या रक्षणार्थ उपाय
 • इंग्रजी आणि उर्दू शब्द बोलल्यास प्रायश्‍चित्त घ्या !
 • संस्कृत भाषेचा वापर करा !
 • व्याकरणाचे महत्त्व न कळणारे विविध सामाजिक घटक
 • भाषाशुद्धीच्या चळवळीचा प्रभाव
 • सनातन संस्थेची भाषाशुद्धीची चळवळ
Index and/or Sample Pages

In stock

भाषाशुद्धीचे व्रत

45 41