संचित, प्रारब्ध आणि क्रियमाण कर्म

110 99

Also available in: English , Hindi
  • प्रारब्धाचे प्रकार कोणते ?
  • प्रारब्ध अपरिहार्य का असते ?
  • प्रारब्धावर मात कशी करता येते ?
  • निर्जीव गोष्टींनाही प्रारब्ध असते का ?
  • कोणत्या गोष्टी प्रारब्धाच्या अधीन असतात ?
  • योग्य क्रियमाण कर्म करण्याचे टप्पे कोणते ?
  • प्रारब्धापेक्षा क्रियमाण कर्म (प्रयत्न) श्रेष्ठ कसे ?
  • साधनेमुळे तीव्र प्रारब्धभोग सुसह्य कसे होतात ?
  • प्रारब्धभोग भोगावा लागण्याची प्रक्रिया कशी असते ?

या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे ग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

संचित, प्रारब्ध आणि क्रियमाण कर्म

110 99