स्वयंपाक करण्याची योग्य पध्दत

70 63

Also available in: English , Hindi
  • पाणी साठवण्यासाठी तांब्याची भांडी का वापरतात ?
  • मंद आचेवर स्वयंपाक करण्याचे लाभ कोणते ?
  • चुलीवर स्वयंपाक केल्याने कोणते लाभ होतात ?
  • श्री अन्नपूर्णादेवीची वैशिष्ट्ये अन् कार्य काय ?

यांसारख्या दैनंदिन स्वयंपाकाच्या कृतींमागील शास्त्र या ग्रंथात दिले आहे.

In stock