असात्त्विक आहाराचे दुष्परिणाम

80 72

Also available in: Hindi , English
  • विषाक्त आहाराचे दुष्परिणाम आणि त्यांवरील उपाय
  • मांसाहार वर्ज्य करण्याची कारणे
  • विविध धर्मग्रंथांनी मांसाहाराचा केलेला निषेध
  • मांसाहार आणि मद्यपान यांमुळे होणारा वाईट शक्तींचा त्रास
  • अन्नाद्वारे वाईट शक्तींचा त्रास होऊ नये म्हणून घ्यावयाची काळजी

शरिरासह मनाचेही आरोग्य जो उत्तम राखतो तोच खरा आहार, हे स्पष्ट करणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

असात्त्विक आहाराचे दुष्परिणाम

80 72