सात्त्विक देवनागरी अक्षरे आणि अंक लिहिण्याची पद्धत

45 41

Also available in: Hindi

(देवनागरी अक्षरे म्हणजे संस्कृत, मराठी अन् हिंदी अक्षरे)

पालक अन् शिक्षक यांनी मुलांकडून अक्षरे गिरवतांनाच त्यांच्यावर चांगले हस्ताक्षर काढण्याचा सुसंस्कार करायला हवा. त्यासाठी अक्षरे सात्त्विक हवीत. ती कशी काढावी, हे प्रस्तुत ग्रंथात दिले आहे. तशी काढणारा अन् वाचणारा यांना त्या अक्षरातून चैतन्य मिळते. तसेच ग्रंथातील धर्मशिक्षण देणारे अक्षरांशी निगडित शब्द अन् शब्दांशी निगडित वाक्ये यांचाही लाभ घ्या !

Index and/or Sample Pages

In stock