सुगम भक्तियोग

110 99

भक्तीमार्ग हा भगवंतप्राप्तीचा अत्यंत सोपा अन् सहजपणे आचरणात आणता येईल, असा मार्ग आहे.

भक्तीमार्ग अनुसरणार्‍या भक्तांसाठी प्रस्तुत ग्रंथात साधना, नामजप, उपवास यांविषयीचे विवेचन, तसेच

  • भक्त कसा असावा ?
  • ईश्‍वरावरील श्रद्धा कशी असावी ?
  • साधनेतील प्रगतीची लक्षणे कोणती ?

यांविषयीची माहितीही उदाहरणांसह दिली आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

सुगम भक्तियोग

110 99