साधनाविषयक सुवचने – शिकवण खंड २

40 36

  • लाडका शिष्य म्हणजे काय ?
  • इतर कर्तव्ये कि गुर्वाज्ञापालन ?
  • देवाकडे ऐहिक का सुख मागू नये ?
  • प्रेम आणि प्रीती यांतील भेद कोणते ?
  • चांगले वाईट सर्व गुरूंचे म्हणजे काय ?
  • पैसा साठवू नका, याचा भावार्थ काय ?
  • संतांकडून कोणत्या गोष्टी मिळवाव्यात ?
  • गुर्वाज्ञापालनाने आज्ञाचक्राचा भेद कसा होतो ?
  • साधनेतील अडचणींवर मात कशी करावी ?
  • नास्तिक आणि आस्तिक यांच्या व्याख्या काय ?

या प्रश्नांची प.पू. बाबांनी दिलेली उत्तरे या ग्रंथात वाचा !

Index and/or Sample Pages

In stock

साधनाविषयक सुवचने – शिकवण खंड २

40 36