पुरुषांसाठी आध्यात्मिकदृष्ट्या उपयुक्त असलेले कपडे

75 68

Also available in: Hindi , English
  • शर्ट पँटमध्ये का खोचू नये ?
  • फेटा घालणे अध्यात्मदृष्ट्या का योग्य ?
  • पुरुषांनी धार्मिक प्रसंगी सोवळे का नेसावे ?
  • ‘कोट’ अन् ‘टाय’ घालण्याचे दुष्परिणाम कोणते ?
  • कार्याच्या हेतूनुसार टोपीचा रंग कोणता असावा ?
  • ‘शर्ट-पँट’पेक्षा सदरा-धोतर / पायजमा का योग्य ?
  • विदेशी ‘कॅप’पेक्षा भारतीय टोपी / फेटा का योग्य ?
  • औक्षणाच्या वेळी पुरुषांनी डोक्यावर टोपी का घालावी?

या प्रश्नांची उत्तरे या ग्रंथात दिली आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

पुरुषांसाठी आध्यात्मिकदृष्ट्या उपयुक्त असलेले कपडे

75 68