பெண்கள் ஆபரணங்கள் அணிவதன் சாஸ்திரம்

15

  • தாலி, மெட்டி, வளையல் ஆகிய ஆபரணங்களின் மகத்துவம்!
  • ஆபரணம் அணிவதால் பெண்களின் தெய்வத்தன்மை விழிப்படைகிறது!
  • ஆபரணங்களை களையாமல் இருப்பதன் முக்கியத்துவம்!
  • ஆபரணங்களின் மீது ஏன் விபூதி தேய்த்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்? (‘ஆபரணம்’ என்பது ஈச்வர சைதன்யத்தைப் பெற்றுத் தரும் உன்னத கருவி!)
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: