ಕೌಟುಂಬಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

125

  • ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ತಿಥಿಗನುಸಾರ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ?
  • ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಆರತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ?
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299