११६ वनस्पतींचे औषधी गुणधर्म

110 99

जगात एकही द्रव्य असे नाही की, ज्याचा औषध म्हणून उपयोग करता येणार नाही, असे आयुर्वेदाने म्हटले आहे.

आयुर्वेदाने वनस्पतीच्या गुणांचे वर्णन तिच्या मानवी शरीरावर होणाऱ्या परिणामांवरून केले आहे.

आयुर्वेदाने गोड, आंबट, खारट, तिखट, कडू व तुरट चवीच्या अन्नाचा व द्रव्यांचा दोष, धातू व मल यांवर कसा परिणाम होतो, याचे चांगले वर्णन केले आहे.

आयुर्वेदात सांगितलेल्या बऱ्याच वनस्पती खेडेगावातही मिळतात; म्हणून नेहमी मिळणाऱ्या वनस्पतींचा रोग निवारणासाठी व आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्यासाठी कसा उपयोग करावा,
याची माहिती हा ग्रंथ वाचल्यावर मिळेल.

Index and/or Sample Pages

In stock

११६ वनस्पतींचे औषधी गुणधर्म

110 99