नाक, घसा अन् स्वरयंत्र यांच्या विकारांवर आयुर्वेदीय उपचार (श्वसनमार्गातील संसर्गजन्य विकारांवरील उपचारांसह)

70 63

या ग्रंथात श्‍वसनसंस्थेच्या नाक, घसा आणि स्वरयंत्र यांच्या रोगांचे व हे अवयव कसे निरोगी राखावेत याचे विवेचन केलेले आहे. तसेच रोगांची आयुर्वेदीय चिकित्सा दिलेली आहे. हे पुस्तक वैद्यकीय विद्यार्थी, वैद्य, डॉक्टर व सर्वांनाच उपयोगी पडेल; कारण त्या रोगांपासून कोणाचीही सुटका नाही.

Index and/or Sample Pages

In stock

नाक, घसा अन् स्वरयंत्र यांच्या विकारांवर आयुर्वेदीय उपचार (श्वसनमार्गातील संसर्गजन्य विकारांवरील उपचारांसह)

70 63