खोकला, क्षय, दमा, उचकी आदी विकारांवर आयुर्वेदीय उपचार

70 63

या ग्रंथात श्‍वसनमार्ग, फुप्फुसे, फुप्फुसांवरील आवरण (प्ल्यूरा) आणि कान यांच्या रोगांचेविवेचन आणि उपचार दिले आहेत. हा ग्रंथ वैद्यकीयविद्यार्थी, वैद्य, डॉक्टर व सर्वांनाच उपयोगी पडेल.

Index and/or Sample Pages

In stock

खोकला, क्षय, दमा, उचकी आदी विकारांवर आयुर्वेदीय उपचार

70 63