कर्करोगावर आयुर्वेदीय उपचार ( आहार आणि प्रतिबंधक उपाय यांसह )

130 117

Also available in: English

रोग बरा करणे एवढेच आयुर्वेदाचे ध्येय नसून रोग्याला दुःखापासून कायमचे मुक्त करणे हे आयुर्वेदाचे ध्येय आहे. जर आधुनिक वैद्यकशास्त्राने सांगितलेल्या उपचारांबरोबर आयर्वेदीय शाश्‍वत तत्त्वे लक्षात ठेवून आयुर्वेदीय उपचार केले तर चिकित्सा अधिक प्रभावी होईल, तसेच उपद्रवांची तीव्रता कमी होऊन रोग्याच्या कृतीत लवकर सुधारणा होईल.

Index and/or Sample Pages

In stock

कर्करोगावर आयुर्वेदीय उपचार ( आहार आणि प्रतिबंधक उपाय यांसह )

130 117