विकार आणि उपचार यांविषयी मूलभूत आयुर्वेदीय दृष्टीकोन

110 99

मनाच्या सामर्थ्याची जाणीव अजूनही आधुनिक वैद्यकशास्त्राला झालेली नाही.

श्रद्धेने, नामस्मरणाने, साधनेने, प्राणायामाने, मंत्रविद्येने व संतकृपेने असाध्य रोग ही बरे होऊ शकतात.

प्रस्तुत ग्रंथात रोग आणि चिकित्सा यांच्यासंबंधीची आयुर्वेदीय मूलतत्त्वे सांगितलेली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

विकार आणि उपचार यांविषयी मूलभूत आयुर्वेदीय दृष्टीकोन

110 99