सांध्यांच्या विकारांवर आयुर्वेदीय उपचार

85 77

Also available in: English
  • सांध्यांतील वातदोष कशामुळे सतत वाढतो ?
  • हाडे आणि सांधे यांच्या दुखण्यांमध्ये कोणकोणत्या चाचण्या कराव्या लागतात ?

या प्रश्नांची उत्तरे या ग्रंथातून मिळतील. त्याचप्रमाणे गुडघे, मान, कटी (कंबर) आणि पाठ यांच्या दुखण्यांविषयी या ग्रंथात उहापोह केला आहे. वातदोष लवकर बरे होत नसल्याने औषधी उपचारांसह आहार-विहार, तसेच दैवी चिकित्सा यांविषयीची माहितीही दिली आहे.

संधीवाताने त्रस्त झालेल्यांना या ग्रंथाचा अभ्यास करून रोगमुक्त व्हायला निश्चितच साहाय्य होईल.

Index and/or Sample Pages

In stock

सांध्यांच्या विकारांवर आयुर्वेदीय उपचार

85 77