दत्त (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना)

20

Also available in: English , Hindi
  • दत्त जन्माचा इतिहास काय ?
  • दत्ताने २४ उपगुरु कोणाला केले ?
  • दत्ताचा नित्यक्रम कोणता ?
  • दत्ताला कोणत्या प्रार्थना करावयात ?
  • कोणती रांगोळी दत्ततत्त्व आकर्षित करते ?
  • दत्त उपासनेत औदुंबर वृक्षाचे काय महत्त्व आहे ?
  • पूर्वजांच्या त्रासापासून मुक्त होण्यासाठी दत्ताची उपासना करणे का आवश्यक आहे ?

यांसारख्या अनेक प्रश्नांमागील उत्तरे जाणून घेण्यासाठी हा लघुग्रंथ अवश्य वाचा !

Index and/or Sample Pages

In stock

दत्त (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना)

20