शक्तीचे प्रास्ताविक विवेचन

75 68

Also available in: Hindi , English

शक्तीची अनुभूती येण्याच्या दृष्टीने साधनेचा पहिला टप्पा म्हणून स्वतःच्या कुलदेवतेचा नामजप करावा.

कुलदेवतेच्या उपासनेविषयी माहिती प्रस्तुत ग्रंथमालिकेत दिली आहे. (श्री लक्ष्मी, श्री दुर्गा आदी कुलदेवता असल्यास त्यांची उपासना अवश्य करावी.)

पुढे गुरूंनी अन्य एखाद्या देवीचा नामजप करण्यास सांगितल्यास किंवा साधनेच्या पुढच्या टप्प्यात आध्यात्मिक उन्नतीसाठी त्या देवीचा नामजप करणे आवश्यक असल्यास त्या वेळी या ग्रंथमालिकेतील माहितीचा उपयोग त्या देवीप्रती श्रद्धा वाढण्यासाठी होईल.

Index and/or Sample Pages

In stock

शक्तीचे प्रास्ताविक विवेचन

75 68