दत्त

110 99

Also available in: Hindi
  • दत्ताचे अवतार कोणते ?
  • दत्ताची उपासना कशी करावी ?
  • दत्ताचे कार्य आणि वैशिष्ट्ये कोणती ?
  • दत्ताने अनेक गुरु आणि उपगुरु का केले ?
  • दत्ताने केलेल्या २४ गुरूंची नावे कोणती ?
  • दत्तक देणे किंवा दत्तक जाणे का टाळावे ?
  • दत्ताला कोणती आणि कशा प्रकारे फुले वहावीत ?
  • दत्तजपाने पूर्वजांच्या त्रासांपासून रक्षण कसे होते ?

यांसारख्या प्रश्नांविषयी सविस्तर माहिती या ग्रंथात देण्यात आली आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

दत्त

110 99