श्रीकृष्ण (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना)

20

Also available in: Hindi
  • कृष्णाला ‘जगद्गुरु’ का म्हणतात ?
  • कृष्णाला किती प्रदक्षिणा घालाव्यात ?
  • कृष्णाची कार्ये आणि वैशिष्ट्ये कोणती ?
  • कोणती रांगोळी कृष्णतत्त्व आकृष्ट करते ?
  • कृष्णाने केवळ अर्जुनालाच गीता का सांगितली ?
  • कृष्णाला कोणत्या गंधाच्या उदबत्तीने ओवाळावे ?
  • कृष्णाच्या सुदर्शनचक्राची वैशिष्ट्ये कोणती होती ?
  • कृष्णाला कोणती फुले आणि किती संख्येत वाहावीत ?
  • कृष्णाचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक यांचा भावार्थ काय ?

या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे या लघुग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

श्रीकृष्ण (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना)

20