श्रीविष्णु (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना)

15

Also available in: Hindi
  • विष्णूची रूपे कोणती ?
  • विष्णूचे कार्य आणि वैशिष्ट्ये कोणती ?
  • श्रीविष्णूच्या मूर्तीमागील विज्ञान काय आहे ?
  • श्रीविष्णूचे कोणत्या युगात किती अवतार झाले ?
  • श्रीविष्णूची भारतातील प्रसिद्ध मंदिरे कोठे आहेत ?
  • श्रीविष्णूची अधिकाधिक कृपा होण्यासाठी कोणती साधना करावी ?
  • विष्णुतत्त्व आकृष्ट होण्यासाठी करण्यास कोणती रांगोळी काढावी ?

या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे या लघुग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

श्रीविष्णु (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना)

15