‘बालकभावा’तील चित्रे (भाग २)

105 94

श्रीकृष्णाने साधिकेला साधना आणि धर्माचरण यांसंबंधी दिलेल्या शिकवणीविषयीची चित्रे,

तसेच तिला काही चित्रांविषयी मिळालेले अध्यात्मिक ज्ञान या ग्रंथात दिले आहे.

आध्यात्मिक गोडवा असलेली आणि बालकांतील निर्मळता अनुभवायला देणारी ही चित्रे सर्वांना आवडतीलच,

त्याचप्रमाणे साधनेत भाववृद्धीसाठी साहाय्यकही ठरतील !

Index and/or Sample Pages

In stock