गंगामाहात्म्य (आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये आणि उपासना यांसह)

20 18

  • हिंदू जीवनदर्शनातील गंगेचे महत्त्व !
  • गंगेचे मूर्तीविज्ञान आणि गंगापरिवार
  • स्नानविधी, तीर्थविधी, गंगास्मरण, गंगापूजन
  • पापनाशक गंगा नदी म्हणजे विश्वातील सर्वोत्तम तीर्थ !
  • गंगेशी संबंधित सण-व्रते आदींविषयी धर्मशास्त्रीय विवेचन
  • गंगेची विविध आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये (उदा. शिवतत्त्वदायिनी, ज्ञानदायिनी, मोक्षदायिनी)
  • गंगेची अदि्वतीयता सांगणारी वैशिष्ट्ये (उदा. आरोग्यदायिनी, जीवनदायिनी, जंतूनाशिनी)
  • गंगेचे पावित्र्यरक्षण, ही एक गंगोपासनाच !

गंगेच्या उपासनेचे शास्त्र जाणून तिच्याप्रती भक्ती वाढवणारा हा ग्रंथ आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

गंगामाहात्म्य (आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये आणि उपासना यांसह)

20 18