देवनदी गंगेचे रक्षण करा !

20 18

  • शासनाने आणि हिंदूंनी गंगारक्षणासाठी द्यावयाचे योगदान !
  • पवित्र जलाला ‘विषारी जल’ बनवणारे गंगेतील जलप्रदूषण !
  • गंगेचा वेग खंडित करणारी धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प !
  • ‘मृतनदी’कडे वाटचाल करणार्‍या गंगा नदीच्या रक्षणाचा उपाय !
  • गंगेचा प्रवाहीपणा नष्ट करणारे गंगेच्या खोर्‍यातील अवैध खननकार्य !
  • भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता यांमुळे अपयशी ठरलेली ‘गंगा कृती योजना’ !
  • धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्राची स्थापना, हाच गंगारक्षणाचा खरा मार्ग !

भारताचे राष्ट्रीय प्रतिक असलेल्या गंगा नदीचे रक्षण, हे धर्मकर्तव्यच आहे, असे या ग्रंथात सांगितले आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

देवनदी गंगेचे रक्षण करा !

20 18