परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे वर्ष १९९३ मधील अभ्यासवर्ग

95 86

Also available in: Hindi

प्रस्तुत ग्रंथात परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी वर्ष १९९३ मध्ये ‘अध्यात्म’विषयीच्या घेतलेल्या अभ्यासवर्गांत जिज्ञासूंनी विचारलेले प्रश्न आणि परात्पर गुरु डॉक्टरांनी दिलेली उत्तरे अंतर्भूत आहेत. या ग्रंथातून जिज्ञासू, साधक इत्यादींच्या मनात असलेल्या बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.
अध्यात्म हे चिरकाल शिकवणारे शास्त्र आहे. ते जुने किंवा कालबाह्य झाले, असे होत नाही. याची वेद, उपनिषदे, रामायण, महाभारत इत्यादी अनेक उदाहरणे आहेत. त्याप्रमाणे परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी अनेक वर्षांपूर्वी सत्संगात सांगितलेली सूत्रे आजही मार्गदर्शक आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे वर्ष १९९३ मधील अभ्यासवर्ग

95 86