कौटुंबिक धार्मिक कृती आणि सामाजिक कृती यांमागील शास्त्र

120 108

  • अहेर कोणता द्यावा ?
  • औक्षणाची योग्य पद्धत कोणती ?
  • उद्घाटन नारळ फोडून का करावे ?
  • दीपप्रज्वलन का अन् कसे करावे ?
  • वाढदिवस तिथीनुसार का करावा ?
  • सत्कार कोणाचा आणि कोणी करावा ?
  • ग्रंथाचे प्रकाशन करण्याची कृती कशी असावी ?
  • जन्मदिवस साजरा करण्याची पद्धत आणि त्यामागील शास्त्र कोणते ?
  • विविध विषयांवरील कार्यक्रमांच्या वेळी संस्कृत श्लोक का आणि कोणते म्हणावेत ?

यांसारख्या धार्मिक कृतींमागील शास्त्र जाणून घेण्यासाठी हा ग्रंथात अवश्य वाचा !

Index and/or Sample Pages

In stock

कौटुंबिक धार्मिक कृती आणि सामाजिक कृती यांमागील शास्त्र

120 108