पंचोपचार आणि षोडशोपचार पूजनामागील शास्त्र

120 108

Also available in: English , Hindi
  • काही देवतांच्या पूजनाची वैशिष्ट्ये व त्यांमागील कारण
  • देवपूजा दिवसात किती वेळा व कोणत्या समयी करावी ?
  • देवपूजा कधी करू नये ?
  • देवपूजा कोणत्या दिशेला करावी ?
  • देवपूजा कोणी करावी ?
  • देवपूजा करतांना भाव कसा ठेवावा ?

यांसारख्या पूजनासंबंधी सर्व प्रश्नांमागील शास्त्रीय माहिती या ग्रंथात दिली आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

पंचोपचार आणि षोडशोपचार पूजनामागील शास्त्र

120 108