श्राद्धातील कृतींमागील अध्यात्मशास्त्र

90 81

Also available in: English , Hindi
  • श्राद्धात जानवे उजव्या खांद्यावरून (अपसव्य) का घालतात ?
  • श्राद्धामध्ये ‘ॐ’चा उच्चार का करू नये ?
  • सर्वसाधारणतः श्राद्धप्रयोग कसा असतो ?
  • श्राद्धसंपात झाल्यास श्राद्ध कसे करावे ?
  • योग्य प्रकारे अंत्यसंस्कार न झालेल्यांचे श्राद्ध करता येते का ?

यांसारख्या अनेक प्रश्नांमागील शास्त्रीय माहिती या ग्रंथात दिली आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

श्राद्धातील कृतींमागील अध्यात्मशास्त्र

90 81