देवळात देवतेचे प्रत्यक्ष दर्शन घेण्यापूर्वीच्या कृतींमागील शास्त्र

80 72

Also available in: English , Hindi
  • देवळाचे महत्त्व काय ?
  • देवळाची रचना कशी असावी ?
  • देवळाच्या कळसाला नमस्कार का करावा ?
  • पाय धुऊन देवळात प्रवेश का करावा ?
  • देवळाच्या पायरीला नमस्कार केल्याने काय लाभ होतो ?
  • देवळात गेल्यावर शक्यतो घंटा का वाजवू नये ?
  • देवळाच्या गाभार्‍यात प्रवेश का करू नये ?

यांसारख्या प्रश्नांमागील उत्तरे या ग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

देवळात देवतेचे प्रत्यक्ष दर्शन घेण्यापूर्वीच्या कृतींमागील शास्त्र

80 72