स्वयंपाकासाठी लागणारे घटक ( अन्न , भांडी अन् इंधन यांचा सात्विकतेच्या अंगाने विचार )

80 72

Also available in: Hindi , English
  • घरातील धान्याच्या साठ्याची आध्यात्मिक काळजी कशी घ्यावी ?
  • मीठ हातावर घेऊन का खाऊ नये ?
  • भाज्या कशा अन् कोणत्या आकारात चिराव्यात ?
  • स्वयंपाकासाठी तांबे-पितळ या धातूंची भांडी का वापरावीत ?

यांसारख्या दैनंदिन स्वयंपाकाच्या कृतींमागील शास्त्र या ग्रंथात दिले आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

स्वयंपाकासाठी लागणारे घटक ( अन्न , भांडी अन् इंधन यांचा सात्विकतेच्या अंगाने विचार )

80 72