शांत निद्रेसाठी काय करावे ?

110 99

Also available in: English , Hindi
  • निजण्याचे ठिकाण कसे असावे ?
  • रात्री घरात अंधार करून निजू का नये ?
  • डाव्या किंवा उजव्या कुशीवर का झोपावे ?
  • झोप येत नसल्यास कोणते उपाय करावेत ?
  • झोपण्यापूर्वी प्रार्थना का अन् कोणती करावी ?
  • दक्षिणोत्तर न झोपता, पूर्व-पश्चिम का झोपावे ?
  • आयुर्वेदानुसार कधी झोपावे आणि कधी झोपू नये ?
  • निजतांना मस्तकाजवळ पाणी भरलेला तांब्या ठेवण्याचे कारण काय ?

निद्राविषयक निसर्गनियम अन् आचार सांगणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

शांत निद्रेसाठी काय करावे ?

110 99