स्नानापासून दिवेलागणीपर्यंतच्या आचारांमागील शास्त्र

90 81

Also available in: English
  • स्नान करतांना पाटावर मांडी घालून का बसावे ?
  • आंघोळीच्या पाण्यात थोडे खडे मीठ का घालावे ?
  • स्नान श्‍लोक म्हणत / नाम घेत का करावे ?
  • उकिडवे बसून कपडे न धुण्याचे कारण काय ?
  • तिन्हीसांजेला घरात दिवा लावण्याचे शास्त्र काय ?

यांविषयी मार्गदर्शन करणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

स्नानापासून दिवेलागणीपर्यंतच्या आचारांमागील शास्त्र

90 81