सात्त्विक आहाराचे महत्त्व

85 77

Also available in: Hindi , English
  • सात्त्विक आहाराचे प्रकार
  • सात्त्विक आहाराचे मनुष्यावर होणारे परिणाम
  • शाकाहार म्हणजेे धर्मपालन असण्याचे कारण
  • शाकाहाराचे महत्त्व आणि त्यावरील टीकेचे खंडन
  • गर्भवतीने सात्त्विक आहार घेतल्याने तिला होणारे विविध लाभ

यांसारख्या प्रश्नांमागील उत्तरे या ग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

सात्त्विक आहाराचे महत्त्व

85 77